KoKoA – Salo

on valtakunnallisen KoKoA ry:n alueellista toimintaa.

KoKoA – Salon kokemusasiantuntijat ovat suorittaneet KoKoA ry:n hyväksymän koulutuksen (100h /Salon kansalaisopisto tai muu vastaava)

Jokainen KoKoA – Salon kokemusasiantuntija on KoKoA ry:n hallituksen hyväksymä emoyhdistyksen jäsen.


KoKoA – Salon arvot:

 • Ihmisyyden kunnioittaminen
 • Tasavertaisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Vastavuoroisuus
 • Koko(a) sydämellä

KoKoA – Salon tehtävät:

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
 • Yhteistyö ja yhteiskehittäminen kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
 • Edunvalvonta

Copyright © 2019 KoKoA Salo