Koulutukset ja tapahtumat

Salon kokemusasiantuntijakoulutus 2019-20

Salon kansalaisopisto järjestää lukuvuoden 2019-20 aikana 100 opetustunnin laajuisen kokemusasiantuntija-koulutuksen. Koulutuksen taustajärjestäjänä on KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry.

Koulutukseen haetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta, taikka jostakin muusta elämänvaikeudesta, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, tai omaisena/läheisenä. Heillä on kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutua. Koulutus yhdistettynä tähän kokemustietoon luo kokemusasiantuntijan. 

Koulutuksen suorittanut kokemusasiantuntija voi toimia sosiaali- ja terveysalan palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä ammattilaisen työparina, että omais-, kuntoutus- ja vertaisryhmien ohjaajana.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta, luentoja, seminaareja, itsenäistä opiskelua, sekä työharjoittelua.

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

Kokemusasiantuntijuuden rooli ja tehtävät

– kokemusasiantuntijan rooli ja tehtävät työyhteisöissä
– ryhmäytyminen, ryhmän arvot ja ryhmädynamiikka
– oman tarinan kertomiseen perehtyminen

Tietoa kokemuksen rinnalle

– päihderiippuvuus sairautena, sairauden hoito ja siitä toipuminen
– psyykkiset häiriöt ja psykiatriset sairaudet, niiden hoito ja niistä toipuminen
– mielenterveyskuntoutujan omaisena ja päihderiippuvaisen läheisenä
– kuntoutujan oikeudet ja velvollisuudet – palveluja koskeva lainsäädäntö
– hoito- ja kuntoutusjärjestelmät

Minä kokemusasiantuntijana

– kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö
– ilmaisu-ja esiintymistaidot
– oman tarinan esittämisen harjoittelu
– atk- ja mediataidot

Kokemusasiantuntijuus käytännössä

– kokemusasiantuntijatehtävissä toimimisen harjoittelu
– sairastumis- ja toipumistarinoiden esittäminen palveluissa
– verkostoituminen oman alueen toimijoiden kanssa

Koulutukseen ilmoittautuminen

12.8.2019 klo 15.00 alkaen internetissä www.salo.fi/kansalaisopisto tai puhelimitse 15.00-16.00 numeroon
044 778 4562 ja tämän jälkeen opiston toimiston aukioloaikoina numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2019 klo 12.00 mennessä. Osallistujat kurssille valitaan ilmoittautuneista haastattelun perusteella. Lisätietoja kansalaisopiston opinto-oppaasta.

Koulutusaika: 2.9. – 25.11.2019, syyslukukausi (48 tuntia) ja 13.1. – 20.4.2020 kevätlukukausi (52 tuntia)
Koulutuspäivä: maanantai klo 17.00 – 20.30 (4 x 45 min ja kahvitauko)
Koulutuksen kokonaishinta: 200 euroa (100 euroa/lukukausi)
Koulutuspaikka: Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2, 24130 Salo
Kouluttajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita
Lisätietoja koulutuksesta antaa vastuukouluttaja, VTM Reijo Lappeteläinen, puh. 045 1341 419.

Muita koulutuksia löytyy KoKoA ry:n kotisivuilta. Sinne pääset klikkaamalla tästä.