Outin CV

Outi Wahlberg

Kokemustausta:

 • alkoholistin omainen (2 hlöä)
 • läheisriippuvuus

Muut kokemukset:

 • vaikea avioero (pesänjakaja)
 • laaja lähestymiskielto – ja lähestymiskiellon rikkomiset (oikeudenkäynnit)
 • elatus- ja huoltajuuskiistat (oikeudenkäynnit)
 • hometalo (oikeudenkäynnit, velkajärjestelyjen vastustaminen, lausumat)
 • taloudelliset ongelmat (velkaneuvonta, perintätoimistot, perintälaki)

Koulutus:

 • merkonomi 1989
 • tradenomi 2009
 • yrittäjä vuodesta 2015
 • kokemusasiantuntijakoulutus 2019

Yhteystiedot: outi.wahlberg@gmail.com