Salon kokemusasiantuntijakoulutuksen aikataulu, syksy 2019

2.9. Kokemusasiantuntijuus ja orientoituminen
– näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen; kokemusasiantuntijan rooli ja tehtävät
– ryhmäytyminen, ryhmän arvot ja ryhmädynamiikka
– oman tarinan kertomiseen perehtyminen
Kokemusasiantuntijat Laura Leppänen ja Reijo Lappeteläinen

9.9. Läheis- ja päihderiippuvuus, hoito ja toipuminen
Psyk. sairaanhoitaja Hannele Kejonen, Avominne
Kokemusasiantuntija Reijo Lappeteläinen

16.9 Psyykkiset häiriöt, psykiatriset sairaudet ja toipuminen
Vastaava ohjaaja, KM Eeva Siivonen, Mielenterveysyhdistys ITU ry
Kokemusasiantuntija Petteri Helin

23.9. Mielenterveyskuntoutujan omaisena
Omaistyön koordinaattori Jaana Knaapi-Lehtonen, FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry
Kokemusasiantuntija Anna-Mari Lindroos

30.9 Oman tarinan esittäminen teatteri-improvisaatioharjoitusten kautta
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Sarika Lipasti, Salon kansalaisopisto

7.10 Toipumiskeskeinen päihderiippuvuuden hoito
VTM, toipumisterapeutti Kalervo Koskela

21.10. Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö sekä Commune-hanke
Sosionomi Kimmo Määttänen ja kokemusasiantuntijat Annaliina Vatula ja Jarmo Pulli

28.10. Elämän tarkastelutaidot ja tarinallinen työskentely – kokemusasiantuntijuus minussa
Neuvontatyön koordinaattori, sosionomi (yamk) Milla Ristolainen, Mielenterveyden keskusliitto
MTKL:n kokemusasiantuntija

4.11. Hoito- ja kuntoutusjärjestelmät – kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen kumppanuus
Palvelukoordinaattori, sosionomi (yamk) Marjut Sampinen, Salon a-klinikka
Kokemusasiantuntija Agnes Schadewitz, Salon a-klinikka

11.11. Riippuvuuden juuret ja läheisriippuvuus- kaikkien riippuvuuksien äiti
Kokemusasiantuntijat Ilkka Laaksonen, Hannu Miettinen ja Liisi Alander

18.11. Arvostava kohtaaminen – voimavaralähtöinen ajattelu ja työskentely
Voimavaravalmentaja Tuula Laitinen, Mielenterveyden keskusliitto

25.11. Tarinan esittämisen tietotekniset valmiudet
. Apulaisrehtori Kari Koivunen, Salon kansalaisopisto