Kokemusasiantuntijan työnkuva

Kokemusasiantuntija voi toimia mm:


  • ammattilaisen työparina
  • ryhmänohjaajana
  • vertaisohjaajana ammattilaisen työparina
  • kokemuskouluttajana / luennot, alustukset, koulutustilaisuudet, seminaarit sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, yliopistoille, lukioille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille ym.
  • antamalla haastatteluja eri medioihin
  • kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä
  • kokemusarvioijana osallistumalla palveluiden toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä (auditointi)
  • tukihenkilönä
  • vertaispalveluohjaajana, vertaisneuvojana
  • kokemusammattilaisena (alan ammatillinen tutkinto)

Copyright © 2019 KoKoA Salo